Formare profesională

Imprimare

În anul 2008, Universitatea Valahia din Târgovişte (UVT) şi Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii din Paris (CNAM Paris) au pus bazele unei colaborări ştiinţifice şi profesionale prin înfiinţarea unui modul de formare profesională şi specializare în domeniul Automaticii numit Productică şi Informatică Industrială, modul care se va desfăşura în cadrul UVT.  Productica este o disciplina complexă a ingineriei, în care converg noţiuni de Automatică, Robotică, Informatică, Logistică, Mentenanţă şi Management Industrial.

Absolvenţii cursurilor acestui modul vor beneficia de o dublă diplomă în specialitate, diplomă recunoscută în Romania de către Ministerul Muncii şi Familiei, dar şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. De asemenea, diploma este recunoscută şi în Franţa de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi are apostila CNAM (exemplu diplomă). Aceasta diplomă atesta în România calificarea şi competenţele de Tehnician in Automatizări (cod 3114.3.8 din Nomenclatorul Calificarilor din Romania). Titulatura franceză a diplomei este de Certificat de Competences en Productique et Informatique Industrielle (CCPII). Câteva dintre competenţele profesionale obţinute în urma acestei calificări sunt: interpretarea schemelor tehnice ale unui sistem automatizat sau a unei linii automate de fabricaţie, diagnosticarea şi repararea sistemelor şi echipamentelor, asigurarea mentenanţei preventive, testarea şi calibrarea elementelor buclei de reglare automată, reglarea buclei de automatizare, comanda automatelor programabile din linia de fabricaţie.

UVT este autorizată ca furnizor de formare profesională pentru califcarea de Tehnician în Automatizări de către Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (www.cnfpa.ro) prin autorizatia nr. 290/08.04.2009.

Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii din Paris (CNAM Paris – www.cnam.fr) este o instituţie publică de învăţămant superior şi formare profesională superioară care aparţine Ministerului Educaţiei şi Cercetării din Franţa. CNAM are trei misiuni principale : formarea profesională continuă de-alungul vieţii, cercetarea tehnologică şi inovaţia, precum şi difuzarea culturii ştiinţifice si tehnice.

CNAM este o instituţie uriaşă, cu 28 de centre regionale şi 150 de unităţi de învăţământ în Franţa, în care în fiecare an peste 100000 de auditori (studenţi, salariaţi, lucrători independenţi, doritori de reconversie profesională) vin să-si actualizeze cunoştinţele, să-şi perfecţioneze  competenţele şi să obţină o diplomă profesională sau de calificare.

CNAM dispune de o reţea de unităţi de învăţământ în întreaga lume în care se specializează după modelul francez peste 11000 de studenţi. CNAM are centre în Europa, Extremul Orient, Africa şi America de Sud. Cele mai mari centre din afara Franţei se află în Germania, Spania, Ungaria, Maroc, Liban şi România. In ţara noastră, CNAM are colaborări de tradiţie cu INDE (Institutul Naţional de Dezvoltare Economică), Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Iaşi, Universitatea din Piteşti şi Universitatea Valahia din Târgovişte.

 

Certificatul de Competenţe în Productică şi Informatică Industrială (CCPII)

Scop

Scopul acestui modul de formare profesională şi calificare  este de a forma specialişti capabili să pună în funcţiune şi să întreţină un sistem automat de producţie în întreprindere.

Publicul ţintă

Adulţii angajaţi în diverse întreprinderi de profil.

Condiţii minime de înscriere

Candidaţii trebuie să deţină diplomă de bacalaureat. Constituie un avantaj formările profesionale anterioare şi doi ani de lucru în producţie;

Conţinut CCPII

Credite: 60 ECTS

Durata cursului: 3 semestre

Taxa: 500 euro

Discipline: automate programabile, mentenanţă, logistică, comanda sistemelor cu evenimente discrete, comanda sistemelor liniare, sisteme în timp real, managementul proiectelor şi comunicare, programarea microcontrolerelor, activitate practică.

Cursurile se vor  preda în limba română.

Automate programabile

Mentenanţă

Logistică

Sisteme in timp real

Managementul proiectelor

Comanda sistemelor liniare

Înscrieri: 01.10.2009-30.11.2009

Relaţii la:

Facultatea de Inginerie Electrică, corp B2, et 2

Bvd Unirii, nr 24, mico 6, Târgoviste

Tel/Fax: +40 245 217 683

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Certificatul de Competenţe în Productică şi Informatică Industrială (CCPII)