Informatii despre CC-IEETI

Imprimare

1. Denumirea centrului de cercetare

 • Centrul de cercetare pentru Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei CC-IEETI

2. Adresa centrului de cercetare

 • B-dul Unirii, 18-24, Targoviste, Romania Corp B1, sala 301,Tel./Fax. +40 245 217683 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , url: www.ieeti.valahia.ro

3. Data obtinerii acreditarii CNCSIS

 • Aprobare SENAT UVT: 2.04.2009

4. Directorul centrului de cercetare

 • Prof.dr.ing. Dinu Coltuc

5. Domeniul de cercetare prioritar

 • Prelucrarea semnalelor si imaginilor

6. Domenii de cercetare secundare

 • Microelectronica si micromecatronica
 • Comunicatii in retele informatice locale si largi
 • Proiectarea sistemelor embedded
 • Inginerie software si tehnologia informatiei
 • Monitorizarea si conducerea la distanta a proceselor industriale. Automatizari industriale
 • Algoritmi, metode si tehnici de modelare in inginerie electrica si energetica Sisteme si tehnologii energetice

 

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design