Corp Profesoral

Imprimare
 • Departamentul de Electronică,
 • Telecomunicaţii şi Inginerie Energetică (DETIE)

 

 • prof.dr.ing. Marina OLARIU (CV)
 • prof.dr.fiz. Eugen LAKATOS (CV) - evaluator ARACIS
 • prof.dr.ing. Felix ALBU (CV)
 • conf.dr.ing. Henri-George COANDA (CV) - Decan / evaluator ARACIS / reprezentant in Senat
 • conf.dr.ing. Ionel MARCEL (CV)
 • conf.dr.ing. Corneliu Ioan SALISTEANU (CV) - Prorector
 • conf.dr.ing. Nicoleta ANGELESCU (CV) - Director ETIE / reprezentant in Senat
 • conf.dr.ing. Otilia NEDELCU (CV)
 • conf.dr.ing. Traian IVANOVICI (CV)
 • s.l.dr.ing. Iulian Nicolae UDROIU (CV) - Director General Administrativ
 • s.l.dr.ing. Florian ION (CV)
 • s.l.dr.ing. Gabriel PREDUSCA (CV)
 • s.l.dr.ing. Dan Constantin PUCHIANU (CV) - reprezentant in Senat
 • s.l.dr.ing. Diana ENESCU (CV)
 • s.l.dr.ing. Florica POPA (CV)
 • as.dr.ing. Catalina DUMITRICA (CV)
 • as.dr.ing. Ion CACIULA (CV)
 • as.dr.ing. Emil DIACONU (CV)
 • as.dr.ing. Catalin DRAGOI (CV) 

 

Personal Didactic Auxiliar

 • ing. Luminita NICULESCU
 • ing. Cristian FLUIERARU

 

 • Departamentul de Automatică,
 • Informatică şi Inginerie Electrică (DAIIE)

 

 • prof.dr.ing. Nicolae OLARIU (CV) - director Centrul de Orientare in Cariera
 • prof.dr.ing. Eugenia MINCA (CV_RO,CV_EN) - evaluator ARACIS
 • prof.dr.ing. Luminita DUTA (CV- evaluator ARACIS
 • conf.dr.ing. Elena Otilia VIRJOGHE (CV) - director AIIE / reprezentant in Senat
 • conf.dr.ing. Iulian BREZEANU (CV)
 • conf.dr.ing. Paul Ciprian PATIC (CV)
 • conf.dr.ing. Florin Mihail STAN (CV)
 • conf.dr.ing. Alexandru IVAN (CV)
 • conf.dr.ing. Florin DRAGOMIR (CV)
 • conf.dr.ing. Otilia DRAGOMIR (CV)
 • conf.dr.ing. Mihai BIZOI (CV)
 • s.l.dr.ing. Marin MAINEA (CV)
 • s.l.dr.ing. Lucia PASCALE (CV)
 • s.l.dr.ing. Adela HUSU (CV)
 • s.l.dr.ing. Ana SUDUC (CV)
 • s.l.dr.ing. Cosmin COBIANU (CV)
 • as.dr.ing. Mihaela IVAN (CV)

 

 Personal Didactic Auxiliar

 • ing. Nicoleta CRISTESCU
 • ing. Valerica MARIN

 

 • Scoala Doctorala de Stiinte Ingineresti (SDSI)

 

 • prof.dr.ing. Dinu COLTUC (CV) - director SDSI / director CC-IEETI
 • prof.dr.ing. Horia Leonard ANDREI (CV) - evaluator ARACIS / director adjunct CC-IEETI
 • prof.dr.ing. Valentin DOGARU (CV)
 • prof.dr.ing. Nicolae VASILE (CV)

 

Alegeti FIEETI

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
 • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design