Prezentarea domeniului de Doctorat Inginerie Elecrica

Imprimare

Scoala doctorala de inginerie electrica, functioneaza prin O.M. nr. 3597/14.04.2010 al MECTS si prin obtinerea titlului de conducator de doctorat de catre prof.dr.ing. Horia ANDREI si prof.dr.ing. Dinu COLTUC (O.M. nr. 4631/11.08.2010).

Autorizarea a fost posibila la capatul unui traseu îndelungat de creştere a calitatii proceselor de învatamânt, cercetare, management al structurilor Facultatii de Inginerie Electrica (FIE) respectiv a competentelor asimilate de catre corpul profesoral al FIE în special a celor ajunsi acum conducatori de doctorat, derulat pe parcursul a circa 17 ani.

În acest sens, Scoala doctorala, prin intermediul FIE si structurilor UVT, ofera – specializari de licenta si masterat acreditate de ARACIS, indicatori corespunzatori cu privire la personalul titularizat, centre de cercetare acreditate, acces la resurse de documentare nationale si internationale pe baza de abonament, spatii generoase de studiu, laboratoare performante, colaborări nationale si internationale cu universitati de prestigiu si firme de profil.

În structura de doctorat cu frecventa, planul de învatamânt abordeaza, în primul an, discipline precum – Simularea circuitelor electrice, Prelucrarea semnalelor si imaginilor, Sisteme distribuite, Conversia si stocarea energiilor regenerabile, Tehnici si echipamente pentru asigurarea calitatii energiei, Sisteme integrate pentru procesarea semnalelor, respectiv în urmatorii 2 ani, subiecte de cercetare în zone precum – sisteme pentru actiuni reale pentru reducerea rsicurilor de accidente din cauze electrice, masurarea ai analiza regimului deformant în instalaţii electrice, efecte introduse de schimbarea parametrilor circuitelor electrice liniare, marcare reversibila, tehnici de demozaicare, complixitatea algoritmilor max./min. etc.

Subiectele de cercetare şi subiectele tezelor de doctorat vor putea fi implementate în laboratoarele UVT, ale companiilor naţionale partenere tradiţionale, sau în cele ale partenerilor străini precum – Institutul Politehnic din Grenoble sau Institutul Politehnic din Torino cu care UVT a semnat contracte de colaborare pentru doctorat.

Conducători de Doctorat

  • Prof. univ. dr. VASILE Nicolae
  • Prof.univ.dr. ANDREI Horia - Leonard
  • Prof.univ.dr. COLTUC Dinu

Tematica admitere Inginerie Electrica 2010

Imprimare

1. Circuite electrice liniare in regim de c,c., c.a. mono si trifazat, nesinusoidal

2. Legile teoriei macroscopice Maxwell-Hertz

3. Aplicaţii noi ale ingineriei electrice

4. Prelucrarea datelor si semnalelor in ingineria electrica

 

Bibliografie

- Andrei, H. – Bazele Electrotehnicii. Circuite electrice. Teorie şi aplicaţii, Editura Bibliotheca,Târgovişte, 2005.

- Andrei, H.; Popovici, D. – Teoria circuitelor electrice şi aplicaţiile ei, Editura Printech,Bucureşti, 1998.

- Andrei, H.; Popovici, D. – Teoria circuitelor electrice în regim sinusoidal şi aplicaţiile ei, Ed.Printech, Bucureşti, 1999.

- Andrei, H.; Popovici D.; Cepisca C. – Inginerie Electrica Moderna, vol. I si II, Editura Electra,Bucureşti, 2004.

- Coltuc, D. - Bazele prelucrarii imaginilor, Editura ICPE, 1999.

- Hănţilă, I.Fl.; Vasile, N.; Crânganu, B.; Gheorma, I.; Silaghi, M.; Leuca, T. – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic, Editura ICPE, Bucureşti, 1998.

- Hănţilă, I.Fl.; Leuca, T.; Ifrim, C. – Electrotehnica teoretică, Editura Electra, Bucureşti, 2002.

- Mocanu, C.I. - Teoria campului electromagnetic, Ed. didactica si pedagogica Bucuresti, 1992.

- Mocanu, C.I. – Teoria circuitelor electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.

- Popovici, D.; Andrei, H. – Electrotehnica şi aplicaţiile ei. Teoria câmpului electromagnetic şi aplicaţiile ei, Ed. Printech, Bucureşti, 1997.

- Preda, M.; Cristea, P.; Spinei, F. – Bazele electrotehnicii, vol. 1 şi 2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

- Vasile, N.,ş.a. – Ingineria Electrică-Probleme actuale-Raport de veghe tehnologică, Editura Electra, Bucureşti, 2010

- R.C. Gonzales, R.E. Woods, Digital image processing, Prentice-Hall,2002

- Prelucrarea numerica a semnalelor, A. Mateescu, s.a., Ed. Tehnica Bucuresti, 1997.

- Digital Signal Processing, J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Prentice-Hall, 1995, 2006

- D. Coltuc, Prelucrarea digitala a imaginilor. Tehnici neliniare, Editura ICPE, Bucuresti, ISBN 973-8067-07-3, 2000.

- D. Coltuc, Algoritmi pentru filtrare max/min, Editura ICPE, Bucuresti, ISBN 973-8067-11-1, 2000.

- D. Coltuc, Ph. Bolon, J-M. Chassery, Exact histogram specification, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 15, p. 1143–1152, 2006.

- J. Tian, Reversible Data Embedding Using a Difference Expansion, IEEE Trans. on Circuits and Systems for Videotechnology, vol. 13, no. 8, p. 890-896, 2003.

- D. M. Thodi, J. J. Rodríguez, Expansion Embedding Techniques for Reversible Watermarking, IEEE Transactions on Image Processing vol. 16, no. 3, p. 721-730, 2007.

 

Teme de cercetare

- Studiul rapoartelor existente ale accidentelor din cauze electrice in Italia si Romania.

- Implementarea unui system pentru actiuni reale pentru reducerea riscurilor de accidente din cauze electrice.

- Masurarea efectelor introduse de schimbarea parametrilor circuitelor electrice liniare.

- Modelarea şi simularea senzitivităţilor in circuite electrice liniare.

- Identificarea echipamentelor electrico-casnice care produc regim deformant.

- Masurarea si analiza regimului deformant in instalatiile electrice casnice

- Contributii la dezvoltarea algoritmilor de marecare reversibila de mare capacitate

- Cercetari privind optimizarea algoritmilor de marcare reversibila

- Dezvoltarea si investigarea de aplicatii ale marcarii reversibile

- Cercetari privind imbunatatirea imaginilor

- Contributii la dezvoltarea tehnicilor de demozaicare

- Cercetari privind complexitatea algoritmilor max/min

REZULTATE ADMITERE, DOMENIUL INGINERIE ELECTRICĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2010

Imprimare

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Forma de învăţământ

Media

Rezultatul

final

al conc.

(A/R)

Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

 

Cu/fără

frecvenţă

Cu/fără

taxă

1.

 

BOBEICĂ GH. ADRIAN GABRIEL

Fara  frecventa

Cu taxa

8,875

ADMIS

Prof. univ. dr. VASILE Nicolae

2.

BOTEA C. VASILE BOGDAN

-

-

7,25

RESPINS

 

3.

CĂCIULĂ I. ION

Cu frecventa

Fara taxa

9,8

ADMIS

Prof. univ. dr. COLŢUC Dinu

4.

 

CONSTANTINESCU M. ION

Fara frecventa

Cu taxa

9,175

ADMIS

Prof. univ. dr. VASILE Nicolae

5.

CHIVOIU (OPREA) M. MIHAELA

-

-

7,5

RESPINS

-

6.

DIACONESCU V. ALEXANDRU ANTON

-

-

7,125

RESPINS

-

7.

 

DIACONU GH. MIHAI EMIL

Cu frecventa

Fara taxa

9,75

ADMIS

Prof. univ. dr. ANDREI Horia

8.

 

GHITĂ V. MARIUS ROBERT

Cu frecventa

Fara taxa

9,625

ADMIS

Prof. univ. dr. ANDREI Horia

9.

 

GURGU C. ALEXANDRU GABRIEL

Cu frecventa

Fara taxa

9,375

ADMIS

Prof. univ. dr. VASILE Nicolae

10.

 

MARIN I. FLORENTINA OANA

Fara frecventa

Cu taxa

8,9

ADMIS

Prof. univ. dr. ANDREI Horia

11.

 

MIRIŢĂ I. FLORIN

Cu frecventa

Fara taxa

9,5

ADMIS

Prof. univ. dr. VASILE Nicolae

12.

 

NĂSTASE G. LUCIAN GHEORGHE

Fara frecventa

Cu taxa

8,5

ADMIS

Prof. univ. dr. ANDREI Horia

13.

NECULA C. DANIEL

Cu frecventa

Fara taxa

9,3

ADMIS

Prof. univ. dr. VASILE Nicolae

14.

NICOLAE C. DELIA

Cu frecventa

Fara taxa

9,625

ADMIS

Prof. univ. dr. COLŢUC Dinu

15.

OPRESCU V. VIRGIL CIPRIAN

Fara frecventa

Cu taxa

9,175

ADMIS

Prof. univ. dr. ANDREI Horia

 

 

Alegeti FIEETI

  • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
  • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
  • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
  • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;

citeste mai mult

Misiunea Universitatii Valahia

Universitatea “Valahia” din Târgovişte formează specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. citeste mai mult

Noutati
  • Loading
Pause
Powered by TGVwebdesign web development web design