Programarea sesiunii de examene semestrul I

Automatică şi Informatică Aplicată, anul I

!!! A nu se trece data examinarii fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data, ora, sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular / Cadru didactic asistent
28.01.20222, ora 900, A 301 LAI I Algebra liniară, geometrie analitică și diferențială (E 1) scris Lect. Alin POHOAȚĂ

Lect. Marina TOMA

04.02.2022, ora 900, A 102 LAI I Analiză matematică (E 1) scris Lect. Alin POHOAȚĂ

Lect. Marina TOMA

15.01.2022, ora 900, A 002 LAI I Chimie (C 1) scris Lect. Ana HOSSU

Lect. Ionica IONIȚĂ

26.01.2022, ora 1200, A 301 LAI I Grafică asistată de calculator (E 1) scris Ș.l. Lucia PASCALE

Conf. Paul Ciprian PATIC

01.02.2022, ora 900, A 102 LAI I Prog. calc. și limbaje de programare (E 1) scris Conf. Ana SUDUC

Conf. Mihai BÎZOI

20.01.2022, ora 1000, A 102 LAI I Informatică aplicată (C 1) scris Conf. Iulian BREZEANU

Ș.l. Lucia PASCALE

12.01.2022, ora 1200, A102 LAI I Teoria probabilităților și statistică matematică (C 1) Scris Lect. Alina CONSTANTINESCU

Lect. Doina MIHAI

13.01.2022, ora 1700, corp S LAI I Educație fizică și sport (C 1) Practic As. Claudiu MĂNESCU

Dumitru CRISTEA

11.01.2022, ora 1200, A 102 LAI I Limba străină (C 1) Scris Lect. Dana DIACONU

Lect. Gabriela POPA

lect

Lect.

Automatică şi Informatică Aplicată, anul II

!!! A nu se trece data examinarii fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de studiu,Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
10.02.2022, ora 1000, A 301 LAI II Fizică 2 (E 1) Scris Conf. Călin OROS

Lect. Oana BUTE

11.01.2022, ora 1400, A 301 LAI II Metode numerice (C 1) Scris Prof. Horia ANDREI

S.l. Cosmin COBIANU

31.01.2022, ora 1000, A 118 LAI II Bazele de date (E 1) Scris Prof. Luminița DUȚĂ

Ș.l. Lucia PASCALE

26.01.2022, ora 1000, A 102 LAI II Analiza si sinteza dispozitivelor numerice (E 1) Scris S.l. Gabriel PREDUȘCĂ

Ș.l. Emil DIACONU

4.02.2022, ora 1000, A 118 LAI II Programare orientată pe obiecte (E 1) Scris Prof. Luminita DUȚĂ

Ș.l. Lucia PASCALE

18.01.2022, ora 800, A 301 LAI II Circuite electronice liniare 1 (C 1) Scris Ș.l. Dan PUCHIANU

Ș.l. Vasile ION

10.01.2022. ora 1600, A 302 LAI II Limba străină 3 (C 1) Scris Lect. Dana DIACONU

Lect. Gabriela POPA

14.01.2022, ora 1300, corp S LAI II Educatie fizică și sport (V 1) Practic As. Claudiu MĂNESCU

Dumitru CRISTEA

Automatică şi Informatică Aplicată, anul III

!!! A nu se trece data examinarii fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
17.01.2022, ora 1000, A112 LAI III Robotică (C 1) Scris Conf. Paul Ciprian PATIC

S.l. Lucia PASCALE

31.01.2022, ora 1400, A 118 LAI III Teoria sistemelor 2 (E 1) Scris Conf. Otilia DRAGOMIR

Prof. Eugenia MINCĂ

11.02.2022, ora 1000, A 302 LAI III Masurări și traductoare (E 1) Scris Ș.l. Iulian BĂNCUȚĂ

Prof. Florin DRAGOMIR

7.02.2022, ora 900, A 102 LAI III Sisteme cu microprocesoare (E 1) Scris Prof. Florin DRAGOMIR

Drd. Octavian DUCA

19.01.2022, ora 800, A 301 LAI III Transmisia datelor (C 1) Scris Ș.l. Dan PUCHIANU

As. Cătălin DRĂGOI

27.01.2022, ora 900, A 302 LAI III Rețele de calculatoare (E 1) Scris Conf. Mihai BÎZOI

Conf. Ana SUDUC

21.01.2022, ora 1400, A 302 LAI III Management ( C 1) Scris As.. Aurora DIACONEASA

Lect dr. Nicoleta FLOREA

Automatică şi Informatică Aplicată, anul IV

!!! A nu se trece data examinarii fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data, ora, sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
04.02.2022, ora 1000, A 110 LAI IV Proiectarea asistată a sistemelor de conducere (E 1) Scris Prof. Eugenia MINCĂ

Drd. Octavian DUCA

20.01.2022, ora 1000, A 110 LAI IV Proiectarea asistată a sistemelor de conducere (C 1) Scris Prof. Eugenia MINCĂ

Drd. Octavian DUCA

25.01.2022, ora 1000, A 107 LAI IV Tehnologii web (E 1) Scris Conf Mihai BÎZOI

Conf. Ana SUDUC

13.01.2022, ora 1000, A 118 LAI IV Sisteme automate cu eșantionare (C 1) Scris Conf. Otilia DRAGOMIR

Drd. Octavian DUCA

08.02.2022, ora 1000, A 118 LAI IV Programare Java (E 1) Scris Prof. Luminița DUȚĂ

Conf Mihai BÎZOI

17.01.2022, ora 1200, A 112 LAI IV Fiabilitate și diagnoză (C 1) Scris Conf. Paul Ciprian PATIC

Ș.l Lucia PASCALE

02.02.2022, ora 1400, A 118 LAI IV Inteligență artificială (E 1) Scris Conf. Otilia DRAGOMIR

Prof. Eugenia MINCĂ

18.01.2022, ora 800, A 110 LAI IV Securitatea sistemelor de calcul

(C 1)

Scris Conf. Mihai BÎZOI

Conf. Ana SUDUC

Masterat –Automatică avansată, productică și informatică industrială, anul I

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data, ora, sala Program de tudio, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
31.01.2022, ora 1600, A 102 MAI I Cloud computing (E 1) Scris Conf. Mihai BÎZOI

Conf. Ana SUDUC

03.02.2022, ora 1600, A 110 MAI I Tehnici avansate de modelare și simulare a sistemelor cu evenimente discrete (E 1) Scris Prof. Eugenia MINCĂ

Prof. Florin DRAGOMIR

25.01.2022, ora 1700, A 102 MAI I Sisteme de asistare a deciziilor în organizarea fabricației (E 1) Scris Prof. Luminita DUȚĂ

Conf. Mihai BIZOI

05.02.2022, ora 11 MAI I Modelarea sistemelor complexe (E 1) Scris Prof. Adriana ALEXANDRU

Conf. Mihai BÎZOI

13.01.2022, ora 16:30, A 102 MAI I Etică și integritate academică (C 1) Scris Lect. Emilian BULEA

Lect. Steluța IONESCU

20.01.2022, ora 1600, A 102 MAI I Cercetare științifică 1 (C) Scris Prof. Eugenia MINCĂ

Ș.l. Lucia PASCALE

Masterat –Automatica avansată, productică și informatică tudioory, anul II

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022 -11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de tudio,

Anul de studiu

Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
28.01.2022, ora 1600, A 104 MAI II Robotică avansată (E1) Scris Conf. Paul Ciprian PATIC

Prof. Luminița DUȚĂ

01.02.2022, ora 1700, A 102 MAI II Tehnici de planificare și ordonanțare a fabricației (E1) Scris Prof. Luminița DUȚĂ

Conf. Mihai BIZOI

26.01.2022, ora 1700, A 102 MAI II Sisteme informatice încorporate (E1) Scris Prof. Florin DRAGOMIR

Prof. Eugenia MINCĂ

20.01.2022, ora 1700, A 118 MAI II Cercetare științifică 3 (C1) Scris Prof. Luminița DUȚĂ

Conf. Ana SUDUC

03.02.2022, ora 1700, A 102 MAI II Sisteme software pentru aplicații in timp real

(E1)

Scris Prof. Florin DRAGOMIR

Prof. Eugenia MINCĂ

Inginerie Electronică și Telecomunicaţii, anul I

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de tudio,Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular

Cadru didactic asistent

03.02.2022, ora 900, A 102 LEA+LTE I Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială (E 1) Scris Lect. Alin POHOAȚĂ

Lect. Marina TOMA

10.02.2022, ora 900, A 102 LEA+LTE I Analiză matematică (E 1) Scris Lect. Alin POHOAȚĂ

Lect. Marina TOMA

15.01.2022, ora 900, A 002 LEA+LTE I Chimie (C 1) Scris Lect. Ana HOSSU

Lect. Ionica IONIȚĂ

02.02.2022, ora 900, A 102 LEA+LTE I Prog. calc. și limbaje de programare (E 1) Scris Conf. Ana SUDUC

Cnf. Mihai BÎZOI

08.02.2022, ora 1000, A 102 LEA+LTE I Componente și circuite pasive (E 1) Scris Ș.l. Vasile ION

Ș.l. Dan PUCHIANU

26.01.2022, ora 800, A 301 LEA+LTE I Teoria probab. și statistic matematică

(E 1)

Scris Lect. Alina CONSTANTINESCU

Lect. Doina MIHAI

17.01.2022, ora 1200, A 102 LEA+LTE I Informatică aplicată (C 1) Scris Conf. Iulian BREZEANU

S.l. Lucia PASCALE

20.01.2022, ora 1200, A 301 LEA+LTE I Grafică asistată de calculator (C 1) Scris S.l. Lucia PASCALE

Conf. Paul Ciprian PATIC

13.01.2022, ora 1700, corp S LEA+LTE I Educație fizică și sport (V 1) Practic As. Claudiu MĂNESCU

Dumitru CRISTEA

10.01.2022, ora 1000, A 301 LEA+LTE I Limba străină 1 (C 1) Scris Lect. Dana DIACONU

Lect. Gabriela POPA

Inginerie Electronică și Telecomunicaţii, anul II

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data, ora, sala Program de tudio, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
25.01.2022, ora 1000, A 002 LEA+LTE II Fizică 2 (E 1) Scris Conf. Călin OROS

Lect. Sergiu DINU

19.01.2022, ora 1400, A 102 LEA+LTE II Programare obiect – orientată (C 1) Scris Conf. Mihai BÎZOI

Conf. Luminița DUȚĂ

27.01.2022, 1000-1400, A 301 LEA+LTE II Circuite integrate digitale 2 (E 1) Scris S.l. Gabriel PREDUȘCĂ

Ș.l. Emil DIACONU

08.02.2022, ora 1200, A 301 LEA+LTE II Bazele electrotehnicii 2 (E 1) Scris Prof. Horia ANDREI

Conf. Elena VÎRJOGHE

04.02.2022, ora 1000, A 301 LEA+LTE II Dispozitive electronice (E 1) Scris S.l. Gabriel PREDUȘCĂ

Ș.l. Emil DIACONU

11.01.2022, ora 1400, A 301 LEA+LTE II Metode numerice (C 1) Scris Prof.Horia ANDREI

S.l. Cosmin COBIANU

17.01.2022, ora 1200, A 301 LEA+LTE II Limba străină 3 (C 1) Scris Lect. Dana DIACONU

Lect. Gabriela POPA

14.01.2022, ora 1400, corp S LEA+LTE II Educație fizică și sport (V 1) Practic As. Claudiu MĂNESCU

Dumitru CRISTEA

Electronică Aplicată, anul III

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de studiu,Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular

Cadru didactic asistent

11.02.2022, ora 1000, A 301 LEA III Circuite integrate analogice (E 1) scris Ș.l. Gabriel PREDUȘCĂ

Ș.l. Emil DIACONU

7.02.2022, ora 1000, A 301 LEA III Teoria transmisiunii informației (E 1) scris Ș.l. Dan PUCHIANU

Ș.l. Cătălin DRĂGOI

08.02.2022, ora 1000, A 301 LEA III Analiza și sinteza circuitelor (E 1) scris Conf. Iulian UDROIU

Conf. Nicoleta ANGELESCU

11.02.2022, ora 1400, A 307 LEA III Proiect la circuite integrate analogice (C 1) scris Ș.l. Gabriel PREDUȘCĂ

Ș.l. Emil DIACONU

31.01.2022, ora 1000, A 301 LEA III Structuri integrate pentru aplicații specifice (E 1) scris Ș.l Emil DIACONU

S.l. Dan PUCHIANU

21.01.2022, ora1200, A 117 LEA III Modele Spice 2 (C 1) Scris Ș.l. Dan PUCHIANU

Ș.l. Cătălin DRĂGOI

Electronică Aplicată, anul IV

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de studiu,Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
03.02.2022, ora 1000, A 301 LEA IV Instrumentație electronică de măsură

(E 1)

scris Ș.l. Cătăin DRĂGOI

Conf. Nicoleta ANGELESCU

20.01.2022, ora 1000, A 301 LEA IV Surse de alimentare (C 1) scris Conf. Henri George COANDĂ

Ș.l. Cătăin DRĂGOI

18.01.2022, ora 1500, A 302 LEA IV Televiziune 1 (C 1) scris Conf. Iulian UDROIU

Conf. Nicoleta ANGELESCU

01.02.2022, ora 1300, A 102 LEA IV Prelucrarea și analiza imaginilor

(E 1)

scris Prof. Dinu COLTUC

As. Marius IONIȚĂ

28.01.2022, ora 900, A 102 LEA IV Electronică medicală (E 1) scris Conf. Nicoleta ANGELESCU

As. Marius IONIȚĂ

25.01.2022, ora 1000, A 301 LEA IV Sisteme de control distribuit (E 1) scris Conf. Henri George COANDĂ

As. Marius IONIȚĂ

Tehnologii și sisteme de telecomunicații, anul III

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data, ora, sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
1 01.02.2022, ora 1000, A 301 LTE III Circuite integrate analogice (E 1) scris Ș.l. Gabriel PREDUȘCĂ

Ș.l..Emil DIACONU

2 01.02.2022, ora 1400, A 301 LTE III Proiect la Circuite integrate analogice (C 1) Scris Ș.l. Gabriel PREDUȘCĂ

Ș.l..Emil DIACONU

3 21.01.2022, ora 1200, A 301 LTE III Automatizări în electronică și telecomunicații (C 1) scris Conf. Nicoleta ANGELESCU

As. Marius IONIȚĂ

4 07.02.2022, ora 1000, A 301 LTE III Teoria transmisiunii informatiei (E 1) scris S.l. Dan PUCHIANU

Ș.l. Cătălin DRĂGOI

5 25.01.2022, ora 1000, A 102 LTE III Sisteme de transmisiuni telefonice

(E 1)

scris Ș.l. Vasile ION

Conf. Henri George COANDĂ

S.l.

6 08.02.2022, ora 1000, A 301 LTE III Analiza și sinteza circuitelor (E 1) scris Conf. Iulian UDROIU

Conf. Nicoleta ANGELESCU

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicaţii, anul IV

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022-22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
1 21.01.2022, ora 1000, A 301 LTE IV Sisteme de comunicații (C 1) Scris Conf. Henri George COANDĂ

As. Marius IONIȚĂ

2 04.02.2022, ora 1000, A 302 LTE IV Sisteme de comutație digitală (E 1) Scris Ș.l. Ion CĂCIULĂ

As. Marius IONIȚĂ

3 25.01.2022, ora 1200, A 102 LTE IV Rețele numerice integrate (E 1) Scris Conf. Henri George COANDĂ

As. Marius IONIȚĂ

4 18.01.2022, ora 1500, A 302 LTE IV Televiziune 1 (C 1) Scris Conf. Iulian UDROIU

Conf. Nicoleta ANGELESCU

5 01.02.2022, ora 1300, A 102 LTE IV Prelucrarea numerică a imaginilor

(E 1)

Scris Prof. Dinu COLTUC

As. Marius IONIȚĂ

6 28.01.2022, ora 1200, A 301 LTE IV Prelucrarea semnalului vocal (E 1) Scris Prof. Felix ALBU

Ș.l. Ion CĂCIULĂ

Masterat –Sisteme Avansate de Telecomunicații, Prelucrarea și Transmisia Informației, anul I

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022 -11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de studiu,Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
1. 01.02.2022, ora 1500, A 301 MET I Tehnici avansate de disimulare a datelor (E 1) Scris Prof. Dinu COLŢUC

Conf. Nicoleta ANGELESCU

2. 09.02.2022, ora 1400, A 305 si 311 MET I Dezvoltarea de aplicații pentru telefonie mobilă (E 1) Scris Ș.l. Ion CĂCIULĂ

Conf. Henri-George COANDĂ

3. 08.02.2022, ora 1200, A 102 MET I Tehnici avansate de comunicații (E 1) Scris Conf. Henri-George COANDĂ

Ş.l. Dan PUCHIANU

4. 09.02.2022, ora 1200, A 305 si 311 MET I Proiectarea și programarea bazelor de date (E 1) Scris Ș.l. Ion CĂCIULĂ

Conf. Henri-George COANDĂ

5. 13.01.2022, ora 1200, A 102 MET I Etică și integritate academică (C1) Scris Lect. Emilian BULEA

Lect. Steluța IONESCU

6. 22.01.2022, ora 1200, A 301 MET I Cercetare științifică 1 (C1) Scris Prof. Dinu COLȚUC

Conf. Henri-George COANDĂ

Masterat –Sisteme Avansate de Telecomunicații, Prelucrarea și Transmisia Informației, anul II

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr.

crt.

Data,ora,sala Program de studiu,Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular

Cadru didactic asistent

01.02.2022, ora 1700, A 301 MET II Prelucrarea si codarea informației în rețelele de comunicații (E 1) Scris Ş.l. Dan PUCHIANU

Conf. Nicoleta ANGELESCU

03.02.2022, ora 1700, A 302 MET II Modelarea, analiza și proiectarea sistemelor și rețelelor de comunicații (E 1) Scris Dr. ing. Denisa CÂRCIUMĂRESCU

Conf. Nicoleta ANGELESCU

25.01.2022, ora 1600, A 301 MET II Protocoale și interfețe de comunicații pentru mediul industrial (E 1) Scris Conf. Henri-George COANDĂ

Ș.l. Ion CĂCIULĂ

27.01.2022, ora 1200, A 102 MET II Prelucrarea semnalelor și imaginilor biomedicale (E 1) Scris Conf. Nicoleta ANGELESCU

Ş.l Dan PUCHIANU

18.01.2022, ora 1700, A 301 MET II Cercetare științifică 3 (C 1) oral Conf. Henri-George COANDĂ

Ș.l. Ion CĂCIULĂ

Energetică Industrială, anul I

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de studiu,Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
1. 28.01.2022, ora 1100, A 102 LEI I Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială (E 1) Scris Lect. Alin POHOAȚĂ

Lect. Marina TOMA

2. 1.02.2022, ora 900, A 301 LEI I Analiză matematică (E 1) Scris Lect. Alin POHOAȚĂ

Lect. Marina TOMA

3. 15.01.2022, ora 900, A 002 LEI I Chimie (C 1) Scris Lect. Ana HOSSU

Lect. Ionica IONIȚĂ

4. 20.01.2022, ora 1330, A 119 LEI I Grafică asistată de calculator (C 1) Scris S.l. Lucia PASCALE

Conf. Paul Ciprian PATIC

5. 04.02.2022, ora 1200, A 102 LEI I Prog. calc. si limbaje de programare 1

(E 1)

Scris Conf. Ana SUDUC

Conf. Mihai BÎZOI

6. 17.01.2022, ora 1500, A 102 LEI I Informatică aplicată (C 1) Scris Conf. Iulian BREZEANU

Drd. Octavian DUCA

8. 26.01.2022, ora 1200, A 314 LEI I Energetică generală 1 (E 1) Scris Conf. Ioan Corneliu SĂLIȘTEANU

As. Cătălina DUMITRICĂ

9. 13.01.2022, ora 1600, corp S LEI I Educație fizică și sport (V 1) Practic As. Claudiu MĂNESCU

Dumitru CRISTEA

10 10.01.2022, ora 1200, A 301 LEI I Limba străină 1 (C 1) Scris Lect. Dana DIACONU

Lect. Gabriela POPA

Energetică Industrială, anul II

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data, ora, sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
11.02.2022, ora 930, A 022 LEI II Fizică 2 (E 1) Scris Conf. Călin OROS

Lect. Gabriel DIMA

11.01.2022, ora 1400, A 301 LEI II Metode numerice (C 1) Scris Prof. Horia ANDREI

S.l. Cosmin COBIANU

26.01.2022, ora 1000, A 302 LEI II Bazele electrotehnicii 2 (E 1) Scris Prof. Nicolae OLARIU

Ș.l..Iulian BĂNCUȚĂ

08.02.2022, ora 1200, A 301 LEI II Electronică 1 (E 1) Scris S.l Dan PUCHIANU

Ș.l. Vasile ION

20.01.2022, ora 1200, A 005 LEI II Mecanica și rezistența materialelor

(C 1)

Scris Ș.l. Carmen POPA

Ș.l. Ivona PETRE

25.01.2022, ora 1000, A 301 LEI II Termotehnică (E 1) Scris S.l. Diana ENESCU

Conf. Elena VÎRJOGHE

10.01.2022, ora , A 301 LEI II Limba străină 3 (C 1) Scris Lect. Dana DIACONU

Lect. Gabriela POPA

14.01.2022, ora 1400, corp S LEI II Educație fizică și sport (V 1) Practic As. Claudiu MĂNESCU

Dumitru CRISTEA

 

Energetică Industrială, anul III

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data, ora, sala Program de studiu, Anul destudiu Disciplina Modalitatea

de evaluare

Cadru didactic titular

Cadru didactic asistent

1. 21.01.2022, ora 1700, A 114 LEI III Instrumentație virtuală (C 1) scris Conf. Traian IVANOVICI

Conf. Otilia NEDELCU

2. 31.01.2022, ora 1000, A 302 LEI III Mașini hidraulice (E 1) scris Conf. Otilia NEDELCU

Ș.l. Florica POPA

3. 28.01.2022, ora 1400, A 102 LEI III Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice 2 (E 1) scris Prof. Valentin DOGARU ULIERU

Drd. Bogdan SĂLIȘTEANU

4. 18.01.2022, ora 1400, A 114 LEI III Echipamente electrice (C 1) scris Conf. Elena VÎRJOGHE

Ș.l. Cosmin COBIANU

5. 26.01.2022, ora 1000, A 114 LEI III Producerea energiei electrice și termice (E 1) scris S.l. Diana ENESCU

As. Cătălina DUMITRICĂ

6. 03.02.2022, ora 1000, A 116, ora 1100, A 301 LEI III Conducerea proceselor energetice (E 1) scris S.l. Diana ENESCU

As. Cătălina DUMITRICĂ

7. 14.01.2022, ora 1100, A 008 LEI III Energia și mediul (C 1) scris Ș.l. Florica POPA

Conf. Otilia NEDELCU

Energetică Industrială, anul IV

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de studiu,Anul de studiu Disciplina Modalitatea

de evaluare

Cadru didactic titular

Cadru didactic asistent

03.02.2022, ora 1700, A 114 LEI IV Alimentarea cu energie electrică (E 1) scris Conf. Traian IVANOVICI

As. Cătălina DUMITRICĂ

25.01.2022, ora 1000, A 314 LEI IV Utilizarea energiei electrice 2 (E 1) scris Conf. Otilia NEDELCU

As. Cătălina DUMITRICĂ

28.01.2022, ora 1000, A 314 LEI IV Utilizarea energiei termice (E 1) Scris Conf. Otilia NEDELCU

As. Cătălina DUMITRICĂ

15.01.2022, ora 1000, A 008 LEI IV Tehnici de optimizare în energetică

(C 1)

scris Ș.l. Florica POPA

As. Cătălina DUMITRICĂ

11.02.2022, ora 1000, A 008 LEI IV Management (E 1) Scris S.l Florica POPA

Conf. Otilia NEDELCU

20.01.2022, ora 1200, A 302 LEI IV Mașini electrice speciale (C 1) Scris Prof. Mihai Florin STAN

Ș.l. Cosmin COBIANU

13.01.2022, ora 1200, A 314 LEI IV Rețele electrice 2 (Proiectare asistată de calculator a rețelelor electrice) (C 1) Scris Conf. Iona Corneliu SĂLIȘTEANU

Conf. Otilia NEDELCU

Masterat –Auditul Sistemelor Energetice, anul I

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022 – 11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de studiu,Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
26.01.2022, ora 1700 MEG I Expertizare si audit termoenergetic (E 1) Scris S.l. Diana ENESCU

Conf. Elena VÎRJOGHE

28.01.2022, ora 1600 MEG I Expertizare si audit electroenergetic

(E 1)

Scris Prof. Valentin DOGARU ULIERU

Conf. Otilia NEDELCU

13.01.2022, ora 1200 MEG I Etică și integritate academică (C 1) Scris Lect. Emilian BULEA

Lect. Steluța IONESCU

28.01.2022, ora 1800 MEG I Compatib. instal. electroenerg. cu cerintele dezv. durabile (E 1) Scris Conf. Traian IVANOVICI

Conf. Otilia NEDELCU

11.02.2022, ora 1200 MEG I Strategii, politici, legislație in energetică și mediu (E 1) Scris Ș.l. Florica POPA

Conf. Otilia NEDELCU

14.01.2022, ora 1500 MEG I Cercetare științifică 1 (C 1) oral Ș.l. Florica POPA

Conf. Oliver MAGDUN

Masterat –Auditul Sistemelor Energetice, anul II

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022 – 11.02.2022

Nr.

crt.

Data,ora,sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular

Cadru didactic asistent

26.01.2022, ora 1600, A 314 MEG II Managementul energiei în clădiri (E 1) Scris Ș.l. Florica POPA

Conf. Otilia NEDELCU

25.01.2022, ora 1400, A 314 MEG II Rețele inteligente de energie (E 1) Scris Conf. Ioan Corneliu SĂLIȘTEANU

Conf. Otilia NEDELCU

5.02.2022, ora 1000, A 302 MEG II Producerea distribuită de energie (E 1) Scris Prof. Nicolae OLARIU

Ing. Gabriela MĂNTESCU

21.01.2022, ora 1700, A 009 MEG II Cercetare științifică 2 (C 1) Scris Conf. Oliver MAGDUN

Ș.l. Florica POPA

11.02.2022, ora 800, A 302 MEG II Managementul proiectelor energetice

(E 1)

Scris S.l. Florica POPA

Conf. Otilia NEDELCU

28.01.2022, ora 1400, A 314 MEG II Instalații electrice (E 1) Scris Conf. Ioan Corneliu SĂLIȘTEANU

Conf. Otilia NEDELCU

Electrotehnică, anul I

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data,ora,sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
1. 11.02.2022, ora 900, A 102 LET I Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială (E 1) Scris Lect. Alin POHOAȚĂ

Lect. Marina TOMA

2. 07.02.2022, ora 900, A 102 LET I Analiză matematică (E 1) Scris Lect. Alin POHOAȚĂ

Lect. Marina TOMA

3. 15.01.2022, ora 900, A 102 LET I Chimie (C 1) Scris Lect. Ana HOSSU

Lect Ionica IONIȚĂ

4. 25.01.2022, ora 1230, A 301 LET I Grafică asistată de calculator (E 1) Scris S.l. Lucia PASCALE

Conf. Paul Ciprian PATIC

5. 04.02.2022, ora 1200, A 102 LET I Prog. calc. și limbaje de programare 1

(E 1)

Scris Conf. Ana SUDUC

Conf. Mihai BÎZOI

6. 20.01.2022, ora 1300, A 102 LET I Informatică aplicată (C 1) Scris Conf. Iulian BREZEANU

Drd. Octavian DUCA

7. 26.01.2022, ora 1200, A 302 LET I Introducere în inginerie electrică (E 1) Scris Conf. Adela Gabriela HUSU

S.l. Cosmin COBIANU

8. 13.01.2022, ora 1700, corp S LET I Educație fizică și sport (V 1) Practic As. Claudiu MĂNESCU

Dumitru CRISTEA

9. 10.01.2022, ora 1230, A 301 LET I Limba modernă 1 (C 1) Scris Lect. Dana DIACONU

Lect. Gabriela POPA

Electrotehnică, anul II

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data, ora, sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
04.02.2022, ora LET II Fizică 2 (E 1) Scris Conf. Călin OROS

Lect. Gabriel DIMA

11.01.2022, ora 1400, A 301 LET II Metode numerice (C 1) Scris Prof. Horia ANDREI

S.l. Cosmin COBIANU

10.02.2022, ora 1000, A 301 LET II Teoria câmpului electromagnetic (E 1) Scris Prof. Nicolae OLARIU

Ș.l. Iulian BĂNCUȚĂ

08.02.2022, ora 1200, A 301 LET II Electronică 1 (E 1) Scris S.l Dan PUCHIANU

Ș.l. Ion VASILE

28.01.2022, ora 1000, A 301 LET II Sisteme digitale 2 (E 1) Scris S.l. Gabriel PREDUȘCĂ

Ș.l. Emil DIACONU

25.01.2022, ora 1400, A 114 LET II Microtehnologii în inginerie electrică (E 1) Scris Ș.l. Cosmin COBIANU

Conf. Adela HUSU

10.01.2022, ora 1400, A 301 LET II Limba modern 2 (C 1) Scris Lect. Dana DIACONU

Lect. Gabriela POPA

14.01.2022, ora 1400, corp S LET II Educație fizică și sport (V 1) Practic As. Claudiu MĂNESCU

Dumitru CRISTEA

Electrotehnică, anul III

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr.

crt.

Data, ora, sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular Cadru didactic asistent
28.01.2022, ora 1400, A 110 LET III Teoria sistemelor și reglaj automat

(E 1)

scris Prof. Eugenia MINCĂ

Prof. Florin DRAGOMIR

27.01.2022, ora 1200, A 302 LET III Convertoare electromecanice 1 (E 1) scris Prof. Mihai Florin STAN

Drd. Fidel NICOLAE

25.01.2022, ora 1100, A 114 LET III Echipamente electrice (E 1) Scris Conf. Elena VÎRJOGHE

Ș.l. Cosmin COBIANU

21.01.2022, ora 1000, A 305 LET III Inginerie biomedicală (C 1) scris Conf. Nicoleta ANGELESCU

As. Marius IONIȚĂ

28.01.2022, ora 1700, A 114 LET III Instrumentație virtuală în inginerie electrică (E 1) scris Conf. Traian IVANOVICI

Conf. Otilia NEDELCU

26.01.2022, ora 1200, A 314 LET III Acționări hidraulice și pneumatice (E 1) Scris Conf. Otilia NEDELCU

Ș.l. Florica POPA

Electrotehnică, anul IV

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022-11.02.2022

Nr. crt. Data, ora, sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular

Cadru didactic asistent

11.02.2022, ora 1400, A 301 LETIV Convertoare statice de putere (E 1) Scris Conf. Oliver MAGDUN

Drd. Andrei GHEORGHE

25.01.2022, ora 1700, A 114 LETIV Sisteme electroluminoase și iluminat electric (E 1) Scris S.l. Cosmin COBIANU

Conf. Elena VÎRJOGHE

31.01.2022, ora 1600, A 302 LETIV Eechipamente pentru încălzire, ventilație și aer condiționat (E 1) Scris Ș.l. Iulian BĂNCUȚĂ

Conf. Adela HUSU

27.01.2022, ora 1600, A 302 LETIV Instalații electrotehnologice (E 1) Scris Conf. Adela HUSU

Ș.l. Iulian BĂNCUȚĂ

21.01.2022, ora 1600, A 120 LETIV Sisteme distribuite de producere a energiei electrice (C 1) Scris Conf. Adela Gabriela HUSU

S.l. Cosmin COBIANU

09.02.2022, ora 1400, A 301 LETIV Producerea, transportul și distribuția energiei electrice (E 1) Scris Conf. Oliver MAGDUN

As. Cătălina DUMITRICĂ

Masterat –Sisteme și Echipamente Moderne în Producerea și Ultilizarea Energiei, anul I

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022 – 11.02.2022

Nr.

crt.

Data,ora,sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evaluare Cadru didactic titular

Cadru didactic asistent

29.01.2022, ora 1000, A 302 MEM I Sisteme fotovoltaice (E 1) Scris Prof. Nicolae OLARIU

Conf. Adela HUSU

3.02.2022, ora 1400, A 114 MEM I Complemente de electrotehnică (E 1) Scris Ș.l. Cosmin COBIANU

Conf. Elena VÎRJOGHE

13.01.2022, ora 1630, A 102 MEM I Etică și integritate academică (C 1) Scris Lect. Emilian BULEA

Lect. Steluța IONESCU

09.02.2022, ora 1600, A 102 MEM I Optimizarea mașinilor electrice (E 1) Scris Prof. Mihai Florin STAN

Conf. Adela HUSU

28.01.2022, ora 1600, A 301 MEM 1 Managementul risurilor în sistemele electroenergetice (E 1) Scris Prof. Horia ANDREI

Ș.l. Cosmin COBIANU

20.01.2022, ora 1600, A 102 MEM I Practică profesională 1 (C 1) Oral Conf. Adela HUSU

Conf. Elena VÎRJOGHE

Masterat –Sisteme și Echipamente Moderne în Producerea și Utilizarea Energiei, anul II

!!! A nu se trece data examinarii, fara verificarea prealabila a disponibilitatii salilor de sustinere,

consultarea fiind obligatorie cu personalul didactic auxiliar de la sala A106.

PRESESIUNE 10.01.2022 – 22.01.2022

SESIUNE 25.01.2022 – 11.02.2022

Nr.

crt.

Data,ora,sala Program de studiu, Anul de studiu Disciplina Modalitatea de evalu are Cadru didactic titular

Cadru didactic asistent

03.02.2022, ora 1800, A 114 MEM II Nanomagnetism: materiale, tehnologii și aplicații (E 1) Scris Ș.l. Cosmin COBIANU

Prof. Mihai Florin STAN

28.01.2022, ora 1600, A 114 MEM II Echipamente de comutație inteligente (E 1) Scris Conf. Elena VÎRJOGHE

Conf. Henri George COANDĂ

25.01.2022, ora 1800, A 114 MEM II Modelarea electromagnetică și termică în sisteme electrice (E 1) Scris Conf. Elena VÎRJOGHE

Prof. Mihai Florin STAN

07.02.2022, ora 1700, A 102 MEM II Mașini electrice neconvenționale (E 1) Scris Prof. Mihai Florin STAN

Ș.l. Cosmin COBIANU

21.01.2022, ora 1600, A 102 MEM II Practică profesional 3 (C 1) Scris Prof. Mihai Florin STAN

Conf. Elena VÎRJOGHE

 

Secretariat

Adresă secretariat

Corp A, Etaj 1, Sala A 123

Contact

Telefon: +40-769-076-853
WhatsApp: +40-769-076-853
E-mail: fieeti@valahia.ro

Program cu studenții

Luni – Joi 9:00 – 14:00

Informații secretariat
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • GPDR consent

GPDR consent

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Puteți afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim sau le puteți dezactiva din setările de confidențialitate.