Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Documente studenți

Burse sem I

 • Burse de merit
 • Burse sociale
 • Burse moldoveni

Burse sem II

 • Burse de merit
 • Burse sociale
 • Burse moldoveni

Informaţii privind achitarea taxei de şcolarizare prin virament bancar

  • Numele şi prenumele studentului
  • CNP -ul studentului
  • Facultatea (abr.), anul
  • Tipul taxei: 
  • -taxă de înmatriculare în an: 200 lei
  • -taxă de școlarizare/an
  • -tranșă taxă de scolarizare
  • -restanță
  • Cont Trezoreria Dâmboviţa: RO81TREZ27120F330500XXXX
  • Cont BCR transfer bancar către contul universității: RO70RNCB0128045419210107 deschis la Banca Comercială Română

Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE; Cod fiscal al instituţiei: 4279685

FIEETI

Echipa noastră dinamică, individualizată prin profesionalism, vine în sprijinul nevoilor de   formare ale studenților și ale viitorilor studenți.

 

 

 

Absolvire

A fost un vis… am fost studenți…
ACUM!… visul este realitate.

 

 

 

 

 

FIEETI - UVT

 

Cea mai bună alegere pentru viitorul tău!

 

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • GPDR consent

GPDR consent

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Puteți afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim sau le puteți dezactiva din setările de confidențialitate.