Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Doctorat

Doctorat Facultatea de Inginerie Electrică

Prezentarea domeniului de Doctorat Inginerie Elecrică

Școala doctorală de inginerie electrică, funcționează prin O.M. nr. 3597/14.04.2010 al MECTS și prin obținerea titlului de conducător de doctorat de către prof.dr.ing. Horia ANDREI și prof.dr.ing. Dinu COLȚUC (O.M. nr. 4631/11.08.2010).

Autorizarea a fost posibilă la capătul unui traseu îndelungat de creştere a calității proceselor de învățământ, cercetare, management al structurilor Facultății de Inginerie Electrică (FIE) respectiv a competențelor asimilate de către corpul profesoral al FIE în special a celor ajunți acum conducători de doctorat, derulat pe parcursul a circa 17 ani.

În acest sens, Școala doctorală, prin intermediul FIE și structurilor UVT, oferă – specializări de licență și masterat acreditate de ARACIS, indicatori corespunzători cu privire la personalul titularizat, centre de cercetare acreditate, acces la resurse de documentare naționale și internaționale pe bază de abonament, spații generoase de studiu, laboratoare performante, colaborări naționale și internaționale cu universități de prestigiu și firme de profil.

În structura de doctorat cu frecvență, planul de învatamânt abordează, în primul an, discipline precum – Simularea circuitelor electrice, Prelucrarea semnalelor și imaginilor, Sisteme distribuite, Conversia și stocarea energiilor regenerabile, Tehnici și echipamente pentru asigurarea calității energiei, Sisteme integrate pentru procesarea semnalelor, respectiv în urmatorii 2 ani, subiecte de cercetare în zone precum – sisteme pentru acțiuni reale pentru reducerea riscurilor de accidente din cauze electrice, măsurarea și analiza regimului deformant în instalaţii electrice, efecte introduse de schimbarea parametrilor circuitelor electrice liniare, marcare reversibilă, tehnici de demozaicare, complixitatea algoritmilor max./min. etc.

Subiectele de cercetare şi subiectele tezelor de doctorat vor putea fi implementate în laboratoarele UVT, ale companiilor naţionale partenere tradiţionale, sau în cele ale partenerilor străini precum – Institutul Politehnic din Grenoble sau Institutul Politehnic din Torino cu care UVT a semnat contracte de colaborare pentru doctorat.

Conducători de Doctorat

 

  • Prof. univ. dr. VASILE Nicolae
  • Prof.univ.dr. ANDREI Horia – Leonard
  • Prof.univ.dr. COLTUC Dinu

Tematica admitere Inginerie Electrică

1. Circuite electrice liniare in regim de c,c., c.a. mono si trifazat, nesinusoidal

2. Legile teoriei macroscopice Maxwell-Hertz

3. Aplicaţii noi ale ingineriei electrice

4. Prelucrarea datelor si semnalelor in ingineria electrica

 

Bibliografie

– Andrei, H. – Bazele Electrotehnicii. Circuite electrice. Teorie şi aplicaţii, Editura Bibliotheca,Târgovişte, 2005.

– Andrei, H.; Popovici, D. – Teoria circuitelor electrice şi aplicaţiile ei, Editura Printech,Bucureşti, 1998.

– Andrei, H.; Popovici, D. – Teoria circuitelor electrice în regim sinusoidal şi aplicaţiile ei, Ed.Printech, Bucureşti, 1999.

– Andrei, H.; Popovici D.; Cepisca C. – Inginerie Electrica Moderna, vol. I si II, Editura Electra,Bucureşti, 2004.

– Coltuc, D. – Bazele prelucrarii imaginilor, Editura ICPE, 1999.

– Hănţilă, I.Fl.; Vasile, N.; Crânganu, B.; Gheorma, I.; Silaghi, M.; Leuca, T. – Elemente de circuit cu efect de câmp electromagnetic, Editura ICPE, Bucureşti, 1998.

– Hănţilă, I.Fl.; Leuca, T.; Ifrim, C. – Electrotehnica teoretică, Editura Electra, Bucureşti, 2002.

– Mocanu, C.I. – Teoria campului electromagnetic, Ed. didactica si pedagogica Bucuresti, 1992.

– Mocanu, C.I. – Teoria circuitelor electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.

– Popovici, D.; Andrei, H. – Electrotehnica şi aplicaţiile eiTeoria câmpului electromagnetic şi aplicaţiile ei, Ed. Printech, Bucureşti, 1997.

– Preda, M.; Cristea, P.; Spinei, F. – Bazele electrotehnicii, vol. 1 şi 2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

– Vasile, N.,ş.a. – Ingineria Electrică-Probleme actuale-Raport de veghe tehnologică, Editura Electra, Bucureşti, 2010

– R.C. Gonzales, R.E. Woods, Digital image processing, Prentice-Hall,2002

– Prelucrarea numerica a semnalelor, A. Mateescu, s.a., Ed. Tehnica Bucuresti, 1997.

– Digital Signal Processing, J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Prentice-Hall, 1995, 2006

– D. Coltuc, Prelucrarea digitala a imaginilor. Tehnici neliniare, Editura ICPE, Bucuresti, ISBN 973-8067-07-3, 2000.

– D. Coltuc, Algoritmi pentru filtrare max/min, Editura ICPE, Bucuresti, ISBN 973-8067-11-1, 2000.

– D. Coltuc, Ph. Bolon, J-M. Chassery, Exact histogram specification, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 15, p. 1143–1152, 2006.

– J. Tian, Reversible Data Embedding Using a Difference Expansion, IEEE Trans. on Circuits and Systems for Videotechnology, vol. 13, no. 8, p. 890-896, 2003.

– D. M. Thodi, J. J. Rodríguez, Expansion Embedding Techniques for Reversible Watermarking, IEEE Transactions on Image Processing vol. 16, no. 3, p. 721-730, 2007.

 

Teme de cercetare

– Studiul rapoartelor existente ale accidentelor din cauze electrice in Italia si Romania.

– Implementarea unui system pentru actiuni reale pentru reducerea riscurilor de accidente din cauze electrice.

– Masurarea efectelor introduse de schimbarea parametrilor circuitelor electrice liniare.

– Modelarea şi simularea senzitivităţilor in circuite electrice liniare.

– Identificarea echipamentelor electrico-casnice care produc regim deformant.

– Masurarea si analiza regimului deformant in instalatiile electrice casnice

– Contributii la dezvoltarea algoritmilor de marecare reversibila de mare capacitate

– Cercetari privind optimizarea algoritmilor de marcare reversibila

– Dezvoltarea si investigarea de aplicatii ale marcarii reversibile

– Cercetari privind imbunatatirea imaginilor

– Contributii la dezvoltarea tehnicilor de demozaicare

– Cercetari privind complexitatea algoritmilor max/min

Rezultate admitere

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • GPDR consent

GPDR consent

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Puteți afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim sau le puteți dezactiva din setările de confidențialitate.