Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Admitere licență

Universitatea Valahia din Târgoviște - grad de încredere ridicat

Toate specializarile facultății de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației (FIEETI) sunt acreditate

Specializări licență

 • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (TST)
 • Electronică Aplicată (ELA)
 • Automatică și Informatică Aplicată (AIA)
 • Energetică Industrială (EI)
 • Electrotehnică (EH)

Regulament de organizare al concursului de admitere – Licenţă

 

Admiterea candidatilor înscriși la studii universitare de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște, în anul universitar 2021/2022, se face prin CONCURS – criteriul de admitere fiind media examenului de bacalaureat – pondere 100%.

În cazul în care un candidat se înscrie la două sau mai multe domenii de licență din structura Universității “Valahia” Târgoviște, acesta beneficiază de o reducere cu 50% a taxei de înscriere începand cu a doua înscriere.

Taxa de înscriere – 130 lei (se plătește online la înscriere

Înscriere online

Acum poți accesa aplicația pentru preînscriere. Durează 10 minute în 5 pași. În perioada 7 - 21 septembrie poți să parcurgi ultimii 3 pași. Poți accesa portalul admiterii online prin click pe imaginea din stânga. Mult succes !

Pentru înscrieri online ne găsiți aici (click pe imaginea de mai sus)

Siguranța unui viitor de succes...

Planuri de învățământ compatibile curricular cu exigenţele mediului academic şi a celui economic, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

FIEETI asigură...

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţei prin formarea de specialişti cu abilităţi de proiectare, simulare şi implementare a sistemelor cu logică programabilă.

Șanse de angajare...

Oferim studenților tot ce este  nou  pe  piață.  Prin specializările noastre oferim încredere  în  șansele  de  angajare ale absolvenților.

Specializări Licență - număr de locuri

1

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicatii (TST) / Electronică Aplicată (ELA)

2

Automatica si Informatica Aplicata (AIA)

3

Energetica Industriala (EI)

4

Electrotehnica (EH)

8 – 28 iulie 2021

Dom. Buget Taxa
IET 57 38

8 – 28 iulie 2021

Dom Buget Taxă
IES 30 30

8 – 28 iulie 2021

Dom. Buget Taxă
IEI 25 15

 8 iulie – 28 iulie 2021

Dom. Buget Taxă
IEH 25 15

Taxa de înscriere - 130 lei (se plătește online la înscriere)

Serie comuna de concurs pentru 235 locuri (137 bugetare si 98 cu taxa pentru studentii romani) – distribuirea candidatilor fiind realizata functie de medie conform optiunii acestora indicata in fisa de inscriere prin ierarhizarea celor patru domenii de licenta, primii 137 candidati ocupand loc bugetar, urmatorii 98 loc cu taxa.

Domeniile sunt: IET – Inginerie Electronica si Telecomunicatii – 95 locuri (57 bugetare, 38 cu taxa – locuri care se distribuie studentilor acestui domeniu intre cele doua specializari ELA si TST la finalul anului II de studii), IES – Ingineria Sistemelor – 60 locuri (30 bugetare si 30 cu taxa), IEI – Inginerie Energetica – 40 locuri (25 bugetare si 15 cu taxa) si IEH – Inginerie Electrica – 40 locuri (25 bugetare si 15 cu taxa).

Informații înscriere

 • 8 – 28 iulie inscrieri online / in functie de reglementari si la facultate
 • 29 iulie afisarea rezultatelor (inscrisi iulie 2020)
 • 30 iulie – 14 august incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi
 • 1 septembrie – afisarea rezultatelor finale (contracte)
 • 2-3 septembrie – completare act aditional buget
 • Contractele de studii se semnează (program 9 – 17) până în 14 august
 • Taxa de înmatriculare – 200 lei (se plătește la semnarea contractului)

Acte necesare pentru înscriere

 • Fisa de inscriere (link);
 • Declaratie pe proprie raspundere (student la alte programe de studii);
 • Carte de identitate;
 • Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalenta cu aceasta, in original sau copii conform cu originalul (la facultate) sau legalizate; absolventii promotiei 2017 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat o adeverinat tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat;
 • Certificat de nastere in copie legalizata sau conform cu originalul (la facultate);
 • Adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la examenul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
 • 3 fotografii tip 3/4 cm;
 • chitanta pentru achitarea taxei de inscriere;
 • certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
 • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, in original, sau copie legalizata, pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare
 • acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor – in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii / in cazul celor aflati in aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic);
 • candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale in care se va mentiona – in mod expres – gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din OM 427/1979;

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (TST)

Universitatea Valahia din Târgoviște

Automatică și Informatică Aplicată (AIA)

Universitatea Valahia din Târgoviște

Energetică Industrială (EI)

Universitatea Valahia din Târgoviște

Electrotehnică (EH)

Universitatea Valahia din Târgoviște

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • GPDR consent

GPDR consent

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Puteți afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim sau le puteți dezactiva din setările de confidențialitate.