Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Electronică și Telecomunicații

Specializarile Electronica aplicata (1996) si Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (2004), au ca scop formarea de competente pentru ingineri in domeniul de licenta Inginerie electronica si telecomunicatii.

In acest sens in anul III studentul poate opta pentru una din cele 2 directii – Electronica aplicata (ELA) respectiv – Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (TST).  Ambele specializari sunt acreditate – Electronica aplicata in anul 2005 si reevaluata in noiembrie 2021 cand si-a pastrat calificativul maxim de incredere, iar specializarea Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii in anul 2012 este acreditata cu gradul maxim – incredere si reevaluata in mai 2021.  Specializarile de licenta (4 ani in sistem Bolognia) vor continua in cadrul studiilor de master (1.5 ani), cu specializarea – Sisteme Avansate de Telecomunicatii, Prelucrarea si Transmisia Informatiei (SAT). Planurile de invatamant respecta recomandarile ECTS (European Credit Transfer System) sistemul fiind implementat incepand cu anul universitar 1998-1999.

Diploma acordata – inginer in domeniul Inginerie electronica si telecomunicatii, a revenit in general unui procent de aproximativ 60% din totalul celor care initial au optat pentru acest domeniu.

Numarul de locuri bugetare la admitere a crescut in fiecare an, de la 25 in 2004 la 60 in prezent. La acestea s-au adaugat locuri cu taxa conform cifrei de scolarizare maxima aprobata de agentia de reglementare ARACIS.  Media minima la concursul de admitere din anul 2010 pentru locurile bugetare a fost 8.25, iar pentru cele cu taxa 6.11. Numarul de candidati pe 1 loc bugetar a fost de aproximativ 4 in 2004, 7 in 2005, 3 in 2006 si 2007, respectiv 2 in 2008, 2009 si 1.5 in 2010 si 2011.

Secretariat

Adresă secretariat

Corp A, Etaj 1, Sala A 123

Contact

Telefon: +40-769-076-853
WhatsApp: +40-769-076-853
E-mail: fieeti@valahia.ro

Program cu studenții

Luni – Joi 9:00 – 14:00

Informații secretariat
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • GPDR consent

GPDR consent

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Puteți afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim sau le puteți dezactiva din setările de confidențialitate.